Црква СЕТОГ ПЕТРА у Бијелом Пољу

Цркву Светог апостола Петра у Бијелом Пољу саградио је хумски кнез Мирослав, брат Стефана Немање. Натпис у камену којим је означен ктитор, не садржи датум подизања, а претпоставља се да је сазидана 1190. године.
За време нереда у Хуму, 1252. године, из Богородичиног манастира у Стону је у Цркву светог апостола Петра на Лиму пресељено седиште Хумске епархије.

У овам манастиру написано је чувено Мирослављево четворојеванђеље које се данас чува у Београду.

Ова се црква увршћује у сложене рашке сакралне целине. Романских је облика, у којима се репродукује византијска крстообразна шема. Црква је једнобродна, са куполом. Засвођена је грађевина, са романским порталом на западној страни, на коме се налазио поменути камени натпис. Црква је више пута преправљана. Утврђено је неколико фаза дограђивања и преграђивања објекта. У време краља Уроша I, приликом пресељења епископског седишта из Хума, уз западну страну цркве су накнадно израђене куле и засвођен нартекс између њих. Изнад свода је постојала просторија у коју се улазило из кула. Просторије уз северну и јужну страну западног дела цркве, дограђене су у време краља Милутина, у периоду од 1317 – 1321. године.