ДАФНЕ, главна лука Свете Горе

Дафне, главна лука Свете Горе, налази се у великој ували на југозападној обали полуострва.
У Дафни се налазе продавнице, сувенирнице, гостионица и светогоска царина и полиција.
Дафне је транзитно место, одакле се аутобусима одлази у Кареју или наставља даље бродом за манастире који су даље у низу до Каруље у подножју планине Атос.
Бродови у доласку до луке Дафне пристају у луке свих манастира посебно у пловидби од Уранополиса. Манастири који нису на самој обали као што су Дохијар, Ксенофонт и Пантелејмон имају своје луке, као што је Јовањица Хиландарска лука и луке манастира Зограф и Констамонит. Дафне је и лука манастира Ксиропотам с обзиром да је у непосредној близини Дафне поред пута за Кареју.