Манастир ДРАЧА

Недалеко од Крагујевца, у селу Драчи, налази се истоимени манастир са црквом посвећеном светом Николи. Цркву је 1734. обновио оберкапетан Станиша Млатишума.
Претпоставља се да првобитни храм потиче из XV века, а помиње се у историјским изворима крајем XVI или почетком XVII века. У Драчи се посебно негује култ светог Јова Синаита, који је представљен у аркосолију на јужном зиду припрате. Према предању, његове мошти су ту пренете из порушене цркве у Прекопречи.
У XIX веку је на западној страни дозидана кула са звоником у барокном стилу. Црква је осликана 1735, што је забележено у натпису над улазом. У потпуности сачуване фреске спадају у ред најбољих сликарских остварења из прве половине XVIII века у Србији и приписују се сликарима из Мосхопоља. У олтару су представе Богородице са Христом, небеске литургије, Причешћа апостола и Поклоњења архијереја. У куполи, испод Сведржитеља приказани су пророци, а између јеванђелиста у пандантифима представе Св. Тројице, Жртве Аврамове, керамлион и мандилион. У наосу су илустровани циклуси Великих празника, Страдања Христових и св. Николе. Старозаветне теме као и менолог приказани су у припрати.
Сликарство је конзервирано 1971.